top of page
08-01-2019-12-57-57-Retie_Basisschool-2651_lr.jpg

Partners van de school

Schoolbestuur:
gemeente Retie

De GBR is een gemeentelijke basisschool in Retie. Onze school is een basisschool (kleuter en lager) die ingericht en bestuurd wordt door het gemeentebestuur van Retie en behoort tot het officieel, gesubsidieerd onderwijs.

Het oudercomité

Wat doet het oudercomité?

INFORMEREN - we zijn een spreekbuis voor alle ouders naar de leerkrachten en de directie toe, en andersom.

ONTMOETEN - we organiseren en helpen bij schoolse en buitenschoolse activiteiten die ouders, leerkrachten en kinderen samenbrengen. Zo hebben we al een ontbijt, kinderdisco, kienavond, paashaas, schoolfeest, helpersfeestje, vergaderingen, etc georganiseerd op school.

ONDERSTEUNEN - jaarlijks zorgen we voor een financiële bijdrage van zo'n € 5.000 voor activiteiten van alle kinderen hier op school. Denk dan aan de zeeklassen, busreizen, donaties zoals een nieuwe oven voor de school, waterproject 5e leerjaar, pennenzakkenrock 6e leerjaar, sportdag Zilvermeer, sinterklaascadeaus, ...

ADVISEREN - we brengen onderwerpen die bij leerkrachten, ouders en/of kinderen leven ter sprake op school of bij de gemeente en volgen dit op.

Scholengemeenschap
De Toverkijker

Onze scholengemeenschap verbindt zeven gemeentelijke scholen, die verspreid liggen over vier gemeenten en kreeg bij zijn ontstaan de naam "De Toverkijker".

Een TOVERKIJKER kan je versteld laten staan.

Hij tovert uit kleine eenvoudige dingen iets wonderbaarlijks en kan je verbazen met zijn schoonheid.

Zo willen wij ook graag elke dag elkaars talenten ontdekken en van elk kind leren.

Met de kijker willen we ook over het muurtje kijken bij elkaar, en met een brede blik elkaars kleurenpracht bewonderen.

Meer informatie vind je hier.

Het CLB

Samenwerking met het CLB

Het CLB = Centrum voor Leerlingen Begeleiding

Vaste contactpersonen: Evi Bolckmans en Katrijn Cox

Het CLB bestaat uit mensen. Deze mensen delen met u datgene waar u als ouder of leerkracht warm voor loopt: het wel en wee van uw kinderen, hoe ze het doen op school, hoe ze zich voelen, hun gezondheid.

Veel mensen kennen "het" CLB nog van van vroeger. Voor 2000 was onze naam nog PMS en MST. Dat laatste stond in voor de medische onderzoeken. Ons medisch team vandaag is daarnaast ook actief bij de preventie van luizen, werken rond gezonde voeding, ...

We overleggen met leerkrachten, waardoor veel vragen via hen bij ons terecht komen. Maar er zijn ook steeds meer ouders of jongeren die zelf naar het CLB stappen. 

Het welbevinden van de leerling staat steeds centraal. We luisteren naar vragen van leerkrachten, ouders en ook van leerlingen zelf. We observeren in de klas, overleggen met de klasleerkracht, bemiddelen, hebben contact met specialisten, ... kortom: we zoeken samen naar een oplossing!

Soms is onderzoek zinvol (bv. bij hardnekkige leerproblemen), soms is begeleiding van een leerling (bv. rond sociale vaardigheden), een groep leerlingen (bv. bij een pestsituatie) of van het gezin een antwoord. Of we wijzen u de weg naar mensen die u verder kunnen helpen: van logopedisten tot onderzoekscentra. 

De Vlaamse Regering wil dat het CLB elk kind op vaste momenten dezelfde zorg en hulp aanbiedt. Daarom zijn er contactmomenten/medische onderzoeken wettelijk verplicht, ook als je zelf regelmatig naar de dokter gaat met je kind. 

De verplichte contactmomenten voor de basisschool zijn:

  • 3 jaar of in de eerste kleuterklas

  • 6 jaar of in het eerste leerjaar

  • 9 jaar of in het vierde leerjaar

  • 11 jaar of in het zesde leerjaar

Het CLB kijkt ook de vaccinatieschema's na tijdens de medische contactmomenten en geeft gratis vaccinaties gedurende de schoolloopbaan van je kind. De inentingen worden enkel gegeven na toestemming.

  • 1ste leerjaar - 6 jaar: polio, difterie, tetans, kinkhoest

  • 5de leerjaar - 10 jaar: mazelen, bof, rode hond

Het CLB werkt gratis en in vertrouwen (onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim).

Wilt u meer weten? 

Kijk dan eens op www.clb-kempen.be

bottom of page