top of page
Kinderen lopen vanuit de rij op de speelplaats naar hun klaslokaal.

WELKOM BIJ DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL RETIE 

De Gemeentelijke Basisschool Retie biedt onderwijs voor zowel kleuters als lagere schoolkinderen. De school wordt ingericht en bestuurd door het gemeentebestuur van Retie en behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Er zijn twee GBR-vestigingen. Eén vestiging is gelegen in het centrum van Retie (in de Peperstraat). De tweede vestiging ligt zo'n drie kilometer verder in Schoonbroek (in de Schoolstraat). Er is een nauwe samenwerking tussen beide vestigingen.

We zijn een school met een 560-tal kleuters en leerlingen die begeleid worden door een enthousiast team van een kleine 65 medewerkers. Ons team is een heel diverse groep met één gezamenlijke passie: kwaliteitsvol onderwijs!

Onze school heeft een sterk uitgewerkte visie. Deze werd vertaald in het pedagogisch project dat onze dagelijkse werking richting geeft. Zo maken we bewuste keuzes en zorgen we ervoor dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot 12-jarigen die klaar zijn voor een volgende stap binnen het onderwijs. 

Twee kleuters fietsen samen op de kleuterspeelplaats.
bottom of page