top of page

Onze school- en kindvisie

Pedagogisch project
 

176A0256Ps.jpg

Basisonderwijs is niet vrijblijvend. We hebben een duidelijke visie op het werken en leven met kinderen. Het pedagogisch project is onze inspiratiebron. Dat vertelt het 'wat', het 'hoe' en het 'waarom' van ons werk. 

Het pedagogisch project van GBR beschrijft onze visie op opvoeding en onderwijs. Het verduidelijkt onze standpunten, hoe wij kijken naar de wereld, naar het kind en naar onze opdracht om kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden in hun basisschoolperiode. Het legt uit hoe we werken, welke methodes we hanteren en waarom we dat op die manier doen. 

Al onze onderwijs- en vormingsdoelen kunnen als volgt worden samengevat: 

"Het onderwijs moet bijdragen aan het verhogen van de leergeschiktheid, van het productieve denken, aan de ontwikkeling van het leermotief: de wens om te willen weten, interesses te ontwikkelen. 

Dit moet gekaderd zijn in de bedoeling om gelukkige, onderzoekende kinderen te vormen die vol vertrouwen, enthousiast en in verwondering voor het leven zelf de confrontatie met dit leven en de uitdaging ervan durven aangaan."

Onze kernideeën
 

De Gemeentelijke Basisschool Retie heeft een eigen kind- en schoolvisie geformuleerd in de vorm van zeven GBR - kernideeën. Deze zijn een concrete vertaling van de algemene onderwijs- en vormingsdoelen. Het zijn bakens waar we ons op richten, toetsstenen die we gebruiken om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken. 

We hebben ze vormgegeven als zeven fonteinen die het schoolleven zuurstof geven. We sommen ze even op en lichten ze alle zeven kort even toe. 

een vis in een kom
kleine cirkels in het rond
zoekend naar avontuur
onbevreesd met open mond

een vis in de vijver
deze zal hem kracht geven
om te zwemmen met de stroom mee
om te springen in het latere leven

van vijver naar druppels
druppels zuurstof zoals men zegt
zuurstof om te leven
de kern voor het latere leven wordt gelegd

laten we zwemmen met de golven
springen in de fontein
met z'n allen hier samen
heerlijk om gewoon maar vis te zijn
7 kernideeën (1).png
bottom of page