Na de krokusvakantie zijn er wijzigingen in de organisatie van de voor- en naschoolse opvang. Zie bijlage voor meer informatie.