Wie is er bang van spinnen ?

Onze peuters niet !

Samen gingen ze op zoek naar een vriendinnetje voor ons spinnetje.